Bệnh Apxe hậu môn có nguy hiểm không? Cách phòng tránh hiệu quả