Đại tiện ra máu là biểu hiện của bệnh gì, chữa trị như thế nào?